Rezydencja Seniora "Marylka" 607 798 352

Opieka medyczna i rehabilitacja

Opieka medyczna i rehabilitacja

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Marylka” udzielane są świadczenia medyczne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym

ZOL „Marylka” zatrudnia wykwalifikowany personel medyczny:

 • Lekarzy specjalistów – Internista, Neurolog, Chirurg, Psychiatra
 • Pielęgniarki posiadające dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w specjalistycznej opiece długoterminowej
 • Fizjoterapeutów
 • Psychologów
 • Terapeutów zajęciowych
 • Logopedów
 • Opiekunów medycznych
 • Dietetyków

W ramach świadczeń zapewniamy:

 • Pełną, całodobową, opiekę pielęgnacyjną, opiekuńczą i rehabilitacyjną
 • Opiekę lekarską w niezbędnym zakresie
 • Leczenie farmakologiczne, dietetyczne odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta,
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne według zaleconych programów rehabilitacyjnych
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Pomoc psychologiczną
 • Terapię logopedyczną
 • Realizację zleconych badań dodatkowych

Zakład dysponuje przestronna salą do zajęć rehabilitacyjnych.

Oferowanej następujący zakres rehabilitacji:

Kinezyterapia:

Terapia ruchowa przy użyciu:

 • kabiny UGUL
 • rotorów kończyn dolnych oraz górnych
 • rowerków stacjonarnych
 • toru do nauki chodzenia
 • tablic do ćwiczeń manualnych dłoni

Hydroterapia (wirowe masaże wodne):

 • kończyn dolnych
 • kończyn górnych
 • całego ciała

Masaże suche:

 • Lecznicze masaże całego ciała lub poszczególnych jego partii oraz masaże relaksacyjne.

Fizykoterapia:

 • Terapia polem magnetycznym
 • Terapia światłem, Sollux (światło podczerwone)
 • Terapia prądami stałymi
 • Terapia prądami zmiennymi
 • Terapia ultradźwiękami
 • Terapia laserowa